Specialområden

Tätskikt för diken, dammar, tankar och grunder


Vi ser alltid till helheten, så förutom att erbjuda skydd mot fukt och vatten ser vi även till att skydda den omgivande miljön mot eventuellt läckage från miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om soptippar, bensinstationer, septiktankar eller duk som separationsskikt mot bland annat radon.

Vi lägger petroleumsäkra deponidukar för att miljösäkra omgivande mark mot ofrivilliga utsläpp av bensin, diesel och andra petroleumprodukter. Detta fungerar även som ett utmärkt alternativ för vägrenar som sluttar ner mot känsliga vattendrag eller vattentäkter. Åtgärder som minskar skadorna om olyckan är framme.

Kontakta oss


Om du har några frågor under pågående arbete lönar det sig alltid att ta direktkontakt med någon i vår kunniga personal ute på arbetsplatsen.

Integritetspolicy

Offertförfrågan